Oznakowanie miejsca parkingowego — wszystko, co musisz wiedzieć

Oznakowanie miejsca parkingowego - baner.
Liczba samochodów wciąż rośnie. Tworzenie dla nich miejsc parkowania w centrach miast stanowi duży problem i wyzwanie projektowe. Starają się mu sprostać przestrzenie parkingowe, które pozwalają na w miarę wygodny postój pojazdów na specjalnie wyznaczonych miejscach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

W celu stworzenia bezpiecznego i odpowiedniego dla kierowców rozwiązania każdą przestrzeń parkingową należy odpowiednio oznaczyć. Dlatego organizowanie parkingu wymaga konkretnego podejścia projektowego, które ma na celu ustalenie sposobów poruszania się po parkingu oraz odpowiednie oznakowanie miejsca parkingowego.

Miejsca parkingowe, na których odwiedzający mogą parkować swoje pojazdy, powinny być wyraźnie oznaczone przy pomocy oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego. Jakie znaki mogą wyznaczać miejsca parkingowe?

Jak wygląda oznakowanie miejsca parkingowego oraz jego wymiary?

Parking należy rozplanować w sposób, który umożliwi parkowanie pojazdów dopuszczonych do korzystania z parkingu (np. z powodu gabarytów). Dlatego nowe wymiary miejsc parkingowych od 1 stycznia 2018 r. powinny wynosić:

  • co najmniej 2,5 m (szerokość) na 5 m (długość) dla samochodów osobowych:
  • dla samochodów przystosowanych dla inwalidów: 3,6 m (szerokość), 5 m (długość),
  • 3,5 m (szerokość), 8 m (długość) dla samochodów ciężarowych

Wymiary te nie dotyczą oczywiście pojazdów niedopuszczonych do poruszania się w strefie parkowania – na większości parkingów podziemnych oraz parkingów o specjalnym przeznaczeniu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów napędzanych gazem.

Warto pamiętać, że miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej oznaczone jest w sposób ułatwiający odróżnienie go od innych miejsc parkingowych: ma nawierzchnię barwy niebieskiej lub namalowaną białą kopertę (P-20), które uzupełniają pionowe znaki drogowe jak np. piktogram osoby na wózku.

Parking - miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Zasady te są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa również oznakowanie miejsc postojowych i organizacji ruchu przy pomocy konkretnych znaków.

Co reguluje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych?

Oznakowanie miejsc parkingowych dostępnych w każdym typie parkingu powinno odbywać się według ściśle wytyczonych zasad. Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Dokument reguluje, jak powinno wyglądać oznakowanie dojazdu do strefy parkowania, w tym określa wygląd i zasady użycia znaków i sygnałów drogowych, a także wygląd i zasady użycia znaków poziomych (oznakowanie poziome) oraz pionowych, które wskazują sposób korzystania z miejsc parkingowych. Właściwe zaplanowanie organizacji ruchu podnosi bezpieczeństwo parkingów.

Z jakich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego korzystają parkingi? Oznakowanie miejsca parkingowego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) mają ostrzegać kierowców pojazdów o niecodziennych sytuacjach oraz zapobiegać kolizjom. To różnego rodzaju pachołki, zapory, progi zwalniające, słupki, czy lustra, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo ruchu.

W przypadku parkingów mają one za zadanie rozwiać wszelkie wątpliwości co do sposobu poruszania się w przestrzeni parkingowej. Wszystkie tego typu produkty drogowe odpowiadają obowiązującym przepisom ustawy o ruchu drogowym.

Do rozdzielania miejsc parkingowych oprócz linii poziomych wykorzystuje się separatory parkingowe (U-25a, U-25b), które mają za zadanie nie tylko ułatwiać kierowcom parkowanie, ale również zabezpieczać pojazdy przed ewentualnym uszkodzeniem.

Lustra (U-18) z kolei stosuje się na parkingach, na których jest utrudniony wyjazd, bądź skrzyżowanie dróg dojazdowych wiąże się z ryzykiem kolizji.

Innym ważnym urządzeniem bezpieczeństwa są progi zwalniające (U-16), które wymuszają redukcję prędkości pojazdów. Używanie progów zwalniających w strefach parkingowych jest podyktowane koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poruszających się w strefie parkowania.

Jeśli natomiast na parkingu dostrzeżesz pachołki, oznacza to, że jest to awaryjne i krótkotrwałe oznakowanie miejsca, w którym należy zwiększyć czujność.

Oznakowanie miejsca parkingowego - poziome.

Oznakowanie parkingu – oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome umożliwia bezkolizyjne poruszanie się po strefie parkingowej pojazdów oraz pieszych. Z zasady ma jedną z trzech funkcji: ostrzega, nakazuje lub informuje.

Do tego rodzaju oznakowania stosuje się linie, strzałki, symbole oraz napisy. Miejsca, które są przeznaczone do parkowania pojazdów, zaznacza się za pomocą linii malowanych na podłożu (P-18 lub P-19).

Oznakowanie poziome dzieli się na

  • grubowarstwowe – stosowane na zewnątrz, odporne na ścieranie i warunki atmosferyczne,
  • cienkowarstwowe – wykorzystywane na parkingach i w miejscach, gdzie użycie grubowarstwowych oznaczeń jest bezzasadne.

W ramach oznakowania poziomego stosuje się strzałki (P-8), które wskazują kierunek ruchu w przestrzeni parkingowej. Są szczególnie potrzebne w przypadku przestrzeni parkingowych typu wielopoziomowego, stosujących określony ruch bezkolizyjny oraz takich, do których dojazd nie jest oczywisty.

Kraków w remoncie – parking w jego sercu wciąż dostępny! Pokazujemy, jak dojechać do Parkingu Wawel.

Kraków w remoncie – parking w jego sercu wciąż dostępny! Pokazujemy, jak dojechać do Parkingu Wawel.

Chcielibyśmy przekazać ważne informacje dotyczące zbliżających się remontów w okolicy, które rozpoczną się we wrześniu 2023 roku i potrwają do września 2024 roku.

Oznakowanie miejsca parkingowego — wszystko, co musisz wiedzieć

Oznakowanie miejsca parkingowego — wszystko, co musisz wiedzieć

Miejsca parkingowe, na których odwiedzający mogą parkować swoje pojazdy, powinny być wyraźnie oznaczone przy pomocy oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego. Jakie znaki mogą wyznaczać miejsca parkingowe?

Kraków na weekend — to warto zobaczyć!

Kraków na weekend — to warto zobaczyć!

Idealne miejsce na wypad to takie, w którym nie musisz się spieszyć. Właśnie taki jest Kraków na weekend — to miasto, które żyje swoim tempem.

Zakorkowany jak Kraków?

Zakorkowany jak Kraków?

Zacznijmy od dobrej wiadomości: Kraków nie jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. Jest drugi, za Łodzią. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego na początku 2021 roku raportu o korkach na świecie autorstwa renomowanego producenta map i nawigacji satelitarnej – firmy TomTom.

tram shop_1 term search search men parking parking_2 coffee_2 eat_2 place_2 bed_2 tram_2 cashe_2 cashe_1 bed_1 place_1 eat_1 coffee_1 shop_1