Ascan

PARKUJ ZA 100 ZŁ NA ŚDM

PARKUJ ZA 100 ZŁ NA ŚDM

Szanowni Państwo,

specjalnie dla mieszkańców Krakowa przygotowaliśmy specjalną promocję na Swiatowe Dni Młodzieży. Jeśli chcesz aby w tym okresie Twój samochód pozostał bezpieczny to ta promocja jest właśnie dla Ciebie.

Abonament  24 w dniach 22.07.2016 do 02.08.2016 tylko za 100zł.

Regulamin parkingu znajduje się poniżej.

 

 

REGULAMIN  PROMOCJI „ BEZPIECZNE PARKOWANIE W ŚDM”

(dalej „Regulamin Promocji”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji o nazwie „ BEZPIECZNE PARKOWANIE W ŚDM ”, zwanej dalej  „Promocją”, jest  Ascan Empresa Constructora Y De Gestion S.A. Oddział w Polsce z siedziba w Krakowie przy ul. Plac na Groblach 24, NIP 1060001618, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest sprzedaż abonamentów parkingowych na Parkingu Podziemnym Wawel podczas trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zwanych dalej „ŚDM”. Parking Podziemny Wawel znajduje się w Krakowie przy Placu Na Groblach 24 i jest zwany dalej „Parkingiem”

3. Promocja skierowana jest do następujących grup osób:

-  mieszkańców Krakowa posiadających własne samochody, bądź użytkujących inne niż własne samochody na podstawie notarialnej umowy użyczenia.

- właścicieli samochodów posiadających wykupiony aktualny abonament postojowy w strefach płatnego parkowania na terenie Krakowa.

Zwani dalej „Uczestnikami”

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od  28.06.2016 do 31.07.2016

5. Abonamenty dostępne w cenie promocyjnej można nabyć w Punkcie Obsługi Klienta, czynnym całodobowo 7 dni w tygodniu.

6. Zakup abonamentu oznacza akceptację regulaminu parkingu, który dostępny jest przy wjeździe do Parkingu oraz w Punkcie Obsługi Klienta.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest  dobrowolne.

2. Uczestnik musi okazać dokumenty poświadczające, fakt że jest on uprawniony do uczestnictwa w promocji w myśl §1 ust.3. Umowa najmu lokalu nie jest brana pod uwage jako podstawa do uczestnictwa w promocji.

3. Podczas trwania Promocji, Uczestnicy mogą wykupić abonament 24h obowiązujący w dniach od 22.07.2016 do 02.08.2016 włącznie, i korzystania z niego na zasadach opisanych w regulaminie Parkingu.

4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien:

- nie wcześniej niż w dniu 22.07.2016 wjechać na Parking pobierając bilet z terminala wjazdowego,

- z pobranym biletem niezwłocznie udać się do Punktu Obsługi Klienta,

- okazać dokument potwierdzający fakt, że jest on uprawniony do uczestnictwa w Promocji,

- wypełnić formularz promocyjnego zakupu abonamentu postojowego,

- zakupić promocyjny abonament (płatność wyłącznie z góry).

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest  na stronie internetowej www.parkingwawel.pl oraz w punkcie obsługi Klienta

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie Promocji nie mogą jednak  naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

3. W przypadku prób oszustwa polegających m.in. na przedstawianiu fałszywych dokumentów czy parkowaniu innego pojazdu w ramach promocyjnego abonamentu, Organizator ma prawo nałożyć na Uczestnika karę w wysokości pięciokrotności ceny abonamentu promocyjnego.

 

Promocje

Nisze ceny abonamentw

Sprawd nasze ceny

Nasza lokalizacja

GPS N: 50 3' 19" E: 19 55' 55"